www.stedum.com
Maak www.stedum.com uw startpagina
Vanaf volgend jaar per kilo afval betalen

vrijdag 21 april 2017

Inwoners van de gemeente Loppersum betalen per 1 januari 2018 per kilo afval. De raad is akkoord met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om per 1 januari 2018 Diftar in te voeren. Diftar staat voor 'gedifferentieerde tarieven'.

Lees het hele bericht

Nieuws van Dorpsbelangen.

donderdag 20 april 2017


Zoals u in de Stedumer heeft kunnen lezen heeft Dorpsbelangen en de Gemeente tijdens de schouw geconcludeerd dat het pad achter de huizen van het Vlaspad en Lopsterweg een opknapbeurt nodig heeft. Zaterdag 22 april tussen 10.00 en 12.00 uur gaat dorpsbelangen met medewerking van de bewoners van Vlaspad en Lopsterweg (burgerparticipatie) het pad achter deze straten aanpakken.


.


Lees het hele bericht

30e Avondwandelvierdaagse 15 t/m 18 mei 2017

dinsdag 18 april 2017

Wie zin heeft om te wandelen in en rondom Stedum, 5 of 10 km, kan dit jaar weer meedoen aan de Avondwandelvierdaagse. Start en inschrijving is op maandag 15 mei vanaf 18:00 uur, vanaf Moarstee. Deelname kost € 5,00 voor vier avonden inclusief medaille en attentie en € 1,50 voor een avond (ook als je als begeleider meeloopt). Honden mogen aangelijnd mee, en zijn gratis, tenzij u voor uw hond ook een medaille wilt. Een dagspeld kost € 2,-, graag opgeven bij inschrijving. Voorinschrijving verloopt via de school.

Lees het hele bericht

Nieuws uit de gemeente

dinsdag 18 april 2017


De gemeente Loppersum wil de burgers van haar gemeente via diverse kanalen op de hoogte brengen van het gemeente nieuws. Wekelijks zullen wij de berichten van de gemeente plaatsen op onze website. Voor meer informatie over de inhoud van de berichten verwijzen wij u naar de gemeente.

Lees het hele bericht

Schutters nemen meetlat bokaal weer mee

vrijdag 14 april 2017Donderdag 6 april zijn de Schutters op bezoek geweest bij SV de Vaste Hand in Loppersum. De schutters uit Stedum waren met 22 mensen naar Loppersum gekomen. Ieder jaar schieten deze beide verenigingen om de Meetlatbokaal. Een prijs in 2005 beschikbaar gesteld door wijlen Hendrik Jan Bouwes van Stedum.

Lees het hele bericht

Vaststelling bestemmingsplan Kindcentrum Loppersum en Kindcentrum Stedum

dinsdag 11 april 2017

Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 27 maart 2017 de bestemmingsplannen 'Kindcentrum Loppersum' en 'Kindcentrum Stedum' heeft vastgesteld. De bestemmingsplannen zijn opgesteld ten behoeve van de realisatie van nieuwbouw van zowel een kindcentrum in Loppersum als in Stedum.

Lees het hele bericht

Muntschat van 48 goudguldens en unieke Tudor penning gevonden in Loppersum

dinsdag 11 april 2017

Bij herinrichtingswerkzaamheden in het centrum van Loppersum zijn gouden munten gevonden. Wethouder Pier Prins (ruimtelijke ordening): 'We zijn in 2015 gestart met de herinrichting Centrumplan Loppersum. Archeologisch onderzoek maakt onderdeel uit van de herinrichtingswerkzaamheden. Mooi dat we een dergelijke vondst hebben gedaan in het centrum van Loppersum.

Lees het hele bericht

Dienstverlening Loppersum: persoonlijk, betrokken en samen

dinsdag 11 april 2017

De gemeente Loppersum heeft grote ambities ten aanzien van haar dienstverlening en persoonlijk contact met inwoners. Burgemeester Albert Rodenboog: "Wij zijn continu bezig om onze dienstverlening te optimaliseren en te verbeteren, binnen onze mogelijkheden als kleine gemeente. Zo is ons KlantContactCentrum vanaf nu ook op donderdagavond geopend, tot 19.30 uur."

Lees het hele bericht

Toneelvereniging ONA

maandag 3 april 2017

Er wordt door de leden van de dit jaar 60-jarige ONA druk gerepeteerd aan een toneelstuk. Dit jaar is als vanouds gekozen voor een klucht. De klucht zal worden opgevoerd op 12, 13, 19 en 20 mei in het Hervormd Centrum.


 Lees het hele bericht

Loket waardevermeerderingsregeling open

maandag 3 april 2017

Vanaf vanochtend, maandag 3 april 2017, is het loket van de Waardevermeerderingsregeling 2017 open. Huizenbezitters in het aardbevingsgebied kunnen met behulp van de subsidieregeling investeren in energiebesparende en energieopwekkende maatregelen.

Lees het hele bericht

Inwoners BMWEDAL-gemeenten tevreden over huishoudelijke ondersteuning

maandag 3 april 2017

Inwoners van de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum (BMWEDAL) zijn tevreden over de huishoudelijke ondersteuning die zij ontvangen. Dat blijkt uit een onderzoek (steekproef) naar de tevredenheid over de huishoudelijke ondersteuning dat de gemeenten hebben laten uitvoeren.

Lees het hele bericht

Vanaf 1 juli nieuwe procedure voor afhandeling schades

zaterdag 1 april 2017

Vanaf 31 maart 2017 trekt NAM zich terug uit het schadeproces. Met een schone lei treedt vanaf 1 juli 2017 een nieuw en onafhankelijk schadeprotocol en schadehandboek in werking. Vanaf dat moment oordeelt een onafhankelijke commissie over schades en schadebedragen. Kleine schades binnen het effectgebied van een beving worden in het nieuwe protocol direct hersteld zonder nader onderzoek

Lees het hele bericht

Aanpak problemen gaswinning Groningen te gefragmenteerd

donderdag 30 maart 2017

De aanpak van de problemen die veroorzaakt worden door de gaswinning in Groningen is te gefragmenteerd en staat los van andere vraagstukken zoals de economische ontwikkeling en krimp. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag in een verslag over de wijze waarop met eerdere aanbevelingen van de Raad is omgegaan. Eén organisatie zou integraal verantwoordelijk gemaakt moeten worden voor de afhandeling van de problemen in Groningen.

Lees het hele bericht

Proef met mobiel servicepunt mobiliteitshulpmiddelen in Noordoost Groningen

woensdag 29 maart 2017

Inwoners van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum (BMWEDAL) die gebruik maken van de WMO, kunnen straks voor kleine reparaties en onderhoud van mobiliteitshulpmiddelen allemaal terecht bij een mobiel servicepunt. Leverancier RSR, waar de gemeenten een contract mee hebben, zet hiervoor een bus in.

Lees het hele bericht

Gemeente Loppersum maakt zich sterk voor karakteristieke panden

woensdag 29 maart 2017

In de gemeente Loppersum staan veel historische gebouwen. Sommige erkend als rijksmonument, maar de meeste niet. Vanuit het rijk en de provincie is de gemeente verplicht aandacht te geven aan cultuurhistorische waarden. Ook in relatie tot de aardbevingsproblematiek zijn er zorgen over deze gebouwen. Wethouder Pier Prins: "Deze panden zijn erg belangrijk voor onze gemeente.

Lees het hele bericht

Uitslag GSB kampioenschap 2017

maandag 27 maart 2017

De GSB kampioenschappen werden afgelopen week gehouden in Moarstee, het vaste clubhuis van de schietvereniging in Stedum. Aan het toernooi deden verschillende verenigingen mee uit de provincie Groningen. Er werd geschoten in meerdere klassen.

Lees het hele bericht

NCG presenteert onderzoek schadeafhandeling CVW

maandag 27 maart 2017

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de schadeafhandeling door Centrum Veilig Wonen (CVW) onderzocht. Uit het onderzoek, uitgevoerd door Ecorys, blijkt dat ruim 60% van de bewoners kiest voor uitbetaling van de schade. De overige bewoners kiezen voor herstel van de schade door afhandeling via CVW. Van de bewoners die schade laat uitbetalen, laat circa 90% de schade herstellen. De resterende 10% van de bewoners geeft aan het geld nog niet te hebben uitgegeven of ontvangen.

Lees het hele bericht

Gratis compost halen in Usquert

vrijdag 24 maart 2017

Tijdens de landelijke Compostdag op zaterdag 25 maart willen wij, samen met de andere gemeenten in Afvalbeheer Noord-Groningen, onze inwoners bedanken voor het gescheiden houden van gft-afval: een bedankje in de vorm van keurcompost. U bent tussen 09.00 en 12.00 uur welkom om gratis keurcompost in zakken van 40 liter af te halen bij Afvalbeheer Noord-Groningen (Westerhornseweg 22 in Usquert).

Lees het hele bericht

Geslaagde donateursmiddag en -avond Stichting Historie Stedum.

vrijdag 24 maart 2017Woensdagmiddag en woensdagavond 22 maart waren er bijeenkomsten van de Stichting Historie Stedum waar twee films werden vertoond, gemaakt door R.J. Huisman, vrachtautochauffeur, touringcarchauffeur, vertegenwoordiger en caféhouder maar vooral filmer en fotograaf van het dorpsleven in Stedum.

Lees het hele bericht

Burgemeester onthult oorlogsmonument in Leermens

dinsdag 21 maart 2017

Zaterdag 25 maart onthult burgemeester Albert Rodenboog op de begraafplaats in Leermens een oorlogsmonument. Ook in Leermens zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog slachtoffers gevallen. Buiten de vermelding op het toegangshek van de begraafplaats is hier geen aandacht aan geschonken.

Lees het hele bericht

Nieuws uit de gemeente

dinsdag 21 maart 2017

De gemeente Loppersum wil de burgers van haar gemeente via diverse kanalen op de hoogte brengen van het gemeente nieuws. Wekelijks zullen wij de berichten van de gemeente plaatsen op onze website. Voor meer informatie over de inhoud van de berichten verwijzen wij u naar de gemeente.

Lees het hele bericht

Waardevermeerderingsregeling op 3 april van start

vrijdag 17 maart 2017

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) stelt vanaf maandag 3 april 2017 de nieuwe waardevermeerderingsregeling open voor schadegevallen vanaf 1 januari 2016. Woningeigenaren met een door het Centrum Veilig Wonen erkende aardbevingsschade van minstens € 1.000,- kunnen, naast de vergoeding van de schade, een maximaal bedrag van € 4.000,- krijgen voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen.

Lees het hele bericht

Verkiezingen 2017: hoge opkomst in gemeente Loppersum

donderdag 16 maart 2017

Tijdens de verkiezingen op 15 maart 2017 bleek al in het begin van de dag: de stemgerechtigde inwoners van de gemeente Loppersum gaan opnieuw zorgen voor een goed opkomstpercentage. Uiteindelijk heeft 82,36 % van de stemmers de moeite genomen om naar een van de zeven stembureaus te gaan. In 2012 was dit 78,53 %.

Lees het hele bericht

Nieuws vanuit de gemeente

dinsdag 14 maart 2017

De gemeente Loppersum wil de burgers van haar gemeente via diverse kanalen op de hoogte brengen van het gemeente nieuws. Wekelijks zullen wij de berichten van de gemeente plaatsen op onze website. Voor meer informatie over de inhoud van de berichten verwijzen wij u naar de gemeente.

Lees het hele bericht

Donateursmiddag en -avond op woensdag 22 maart 2017

dinsdag 14 maart 2017

De Stichting Historie Stedum houdt woensdag 22 maart a.s. een filmmiddag en -avond. Er worden twee films uit ons archief getoond. De getoonde films zijn in 1982 gemaakt door R.J. Huisman en gaan over de peuterschool, kleuterschool, de lagere scholen en de verschillende verenigingen in Stedum zoals VV Stedum, Schuttersvereniging, Jehova Nissi, Session Kolibri, N.C.V.B. Biljartvereniging, Dorpsbelangen, feestweek, speelweek, gymnastiekvereniging, Visclub Ons Genoegen en de ijsvereniging.

Lees het hele bericht

NL Doet ook in Stedum

maandag 13 maart 2017Ook in Stedum is afgelopen zaterdag hard gewerkt om een aantal klussen in en rond Moarstee te doen. Scoutingvereniging de Struners nam het initiatief een grote schoonmaak te houden in en rond het gebouw, nu het alweer geruime tijd in gebruik is.

Lees het hele bericht

Verkiezingsavond in gemeentehuis

woensdag 8 maart 2017

Op woensdag 15 maart opent de gemeente Loppersum vanaf 21.00 uur de deuren van het gemeentehuis voor iedereen die de uitslagen van de verkiezingen wil volgen. Zodra de uitslagen van onze gemeente bekend zijn, worden deze op een groot scherm getoond. Aanwezigen kunnen, onder het genot van een hapje en drankje, ook de landelijke en regionale ontwikkelingen volgen. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. U kunt de uitslagen ook (live) tijdens de avond bijhouden via www.loppersum.nl/verkiezingen2017.

Gemeente Loppersum verstrekt blijverslening

woensdag 8 maart 2017

De gemeenteraad van Loppersum heeft, in de raadsvergadering van december 2016, € 80.000,- beschikbaar gesteld voor zogenaamde 'blijversleningen'. Met een dergelijke lening kunnen woningeigenaren hun woning levensloop bestendig maken, om er in de toekomst langer te kunnen blijven wonen.

Lees het hele bericht

Start sloopwerkzaamheden Hoofdstraat 24

maandag 6 maart 2017Vanmorgen is sloopbedrijf Steenhuis uit Scheemda, in opdracht van de NAM, gestart met de sloopwerkzaamheden van de woning Hoofdstraat 24. Verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer veertien dagen duren. Wat er met de open ruimte gaat gebeuren is nog niet bekend.

Lees het hele bericht


Vandaag op de agenda
Passage
maandag 24 april 2017
Mevr. Y.Leuveld uit Garrelsweer, onderwerp: praktijk voor traditionele Chinese geneeswijze.
Twitter.
Zoeken.
Facebook.
Sponsors.

Stationslaan 1 Loppersum | 0596-573794


Kruidhof instalatie

Advies & Realisatie Koenes
Kapsalon de Smidse
Bardo Heeling Architect
Binnenkort op de agenda.

Klik hier voor onze volledige kalender

Uw nieuws.
Ook gratis uw nieuwsbericht of mededeling op Stedum.com?
Stuur het naar onze redactie.

Klik hier of stuur het naar redactie@stedum.com

Verder terug op Stedum.com.
Muziekmatinee Stationsweg
donderdag 2 maart 2017

Weersterweg Stedum krijgt nieuwe dorpsingang
donderdag 2 maart 2017

Tweede Kamerverkiezingen 2017: 15 maart
dinsdag 28 februari 2017

Aantal lichte aardbevingen Loppersum neemt toe
maandag 27 februari 2017

Twee personen om het leven gekomen bij verkeersongeval
zondag 26 februari 2017

De Struners collecteren voor Jantje Beton van 13 tot en met 25 februari
dinsdag 14 februari 2017

Muziek & zang aan de stationsweg
dinsdag 14 februari 2017

De gemeente komt gratis uw grof snoeiafval halen
dinsdag 14 februari 2017

Zonne-Coöperatie Stedum krijgt valentijnstaart
zondag 12 februari 2017

Houten hangbord gevonden
vrijdag 10 februari 2017

NCG lanceert website voor Kansrijk Groningen
donderdag 9 februari 2017

Bewoners aardbevingsgebied kunnen rechtsbijstandverzekering afsluiten
zaterdag 4 februari 2017

Feestelijk aftrap DAL Adviesraad Sociaal Domein
dinsdag 31 januari 2017

Vorig jaar rond deze tijd.

Inloggen op uw e-mail.
vul uw gegevens in:

Gebruikersnaam 
Wachtwoord  
      Nog geen @stedum.com e-mailadres
Klik hier voor meer info
¬© www.stedum.com 2000 - 2017 |Disclaimer